Five Card Draw Poker

Ser man på pokerturneringer er det ofte Texas Hold’em som spilles. Imidlertid kjenner nok de fleste bedre til pokervarianten som kalles for Five Card Draw. Har man spilt poker i et vennelag eller sett poker i en gammel western-film, er det denne utgaven av poker man har stiftet bekjentskap med.

Enkle regler i Five Card Draw

Reglene for spillet er enkle. I motsetning til i Texas Hold’em får man ikke se noen av motspillernes kort før de vises etter at budrundene er over. Det kalles showdown. Det man kan basere sitt bud på er dermed kun hvordan motspillerne satser og hvor mange kort de velger å bytte.

Gangen i selve spillet

Det hele starter med at alle spillerne får utdelt fem kort av dealeren. Etter den første budrunden kan man bytte ett eller alle kortene. Noen ganger er dette begrenset til maks tre. Deretter får man like mange kort av dealeren som man kastet. Etter at alle spillerne har byttet og fått de kortene de ønsker, følger en ny budrunde. Tilslutt kommer en showdown hvor alle spillerne som fremdeles er med, må vise kortene sine. Den spilleren som har den beste hånden vinner potten.

Mer om spillet

5 Card Draw spilles som oftest med blinds. Det vil si at før kortene blir delt ut legger de to første spillerne til venstre for dealer ut lille- og store-blind. Blind-størrelsen kan settes til hva som helst, men vanligvis er store-blind på 1 prosent av spillerens totale buy-in, mens lille-blind er halvparten av store-blind.

Det kan også spilles med anter. Det var den opprinnelige måten å spille på. De fleste er nok kjent med dette siden det betyr at alle spillerne betaler et likt forhåndsbestemt beløp før utdelingen av kort.

Når blinds eller anter er lagt tildeles alle spillerne fem kort. Spilles det med blinds begynner spilleren til venstre for store-blind bettingrunden. Brukes anter er det spilleren til venstre for dealeren som starter.

Når den første budrunden er avsluttet bytter de spillerne som fremdeles er aktive i potten et valgfritt antall kort. Deretter følger en ny budrunde. Er det flere spillere som fremdeles er med etter denne, følger en showdown hvor de gjenværende spillerne viser hånden. Den med beste hånd vinner potten for runden.

I 5-Card Draw blir det budgiving basert på lite informasjon

Denne pokervarianten gir altså lite informasjon om motstanderens hånd. Bud baseres kun på hva motspillerne har satset og hvor mange kort de har byttet. Derfor er Five-Card Draw et veldig psykologisk spill (med mye bløffing).